Uitvaartverzorgers:

Helmich van Dijk | M. 06 51 88 2700 | T. 038 38 568 62
Nienke Apperlo-IJtsma | M. 06 122 09 114 | T. 038 38 670 98
Herbien Marijs-van der Vegte | M. 06 47 56 7147 | T. 0527 201 887

24 uur per dag / 7 dagen in de week bereikbaar

Uitvaartverzekeringen

In grote lijnen zijn er 3 soorten uitvaartverzekeringen:

- Naturaverzekeringen

- Sommenverzekeringen

- Deposito's

 

Naturaverzekeringen

Een naturaverzekering keert geen geld uit, maar alleen in goederen en/of diensten. Op de polis staat dan wat er zoal wordt vergoed, bijvoorbeeld: 100 rouwkaarten, tarief uitvaartverzorging, advertenties, rouwvervoer, grafkosten voor een x-aantal jaren, etc.

Bij deze verzekering is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de diensten/goederen die in het pakket zijn meeverzekerd. Er kunnen goederen in het pakket zitten, die u niet wenst af te nemen. Toch betaalt u daar premie voor. En wat als er 150 i.p.v. 100 kaarten nodig zijn? 50 stuks moet er dan extra worden bijbetaald.

Bij naturaverzekering is men meestal gebonden aan de uitvaartverzorging die bepaald afspraken heeft met de verzekeringsmaatschappij.

 

Sommenverzekering

Bij een sommenverzekering wordt er premie betaald voor een van tevoren afgesproken bedrag dat na overlijden wordt uitgekeerd. Tegenwoordig worden veel van dit soort verzekeringen geïndexeerd. Jaarlijks wordt het verzekerd bedrag verhoogd met een klein percentage. De premie gaat dan ook telkens met een klein bedrag omhoog. Uitvaartkosten stijgen jaarlijks en zo stijgt de waarde van de sommenverzekering mee.

Het voordeel van dit soort verzekeringen is dat men geheel vrij is in het kiezen van een uitvaartverzorgingsbedrijf, ook al is de verzekering afgesloten bij een maatschappij die ook uitvaarten verzorgt.

 

Deposito's

Bij een deposito wordt een bedrag van bijvoorbeeld 6.000 euro gestort op een rekening bij een verzekeringsmaatschappij. Van tevoren wordt afgesproken welk bedrag er na een bepaalde tijd bij overlijden wordt uitgekeerd. Na een looptijd van bijvoorbeeld minimaal 2 jaar wordt er na overlijden 8.000 euro uitgekeerd. Dit is alleen een voorbeeld en hoeft niet met de werkelijk overeen te komen.

Een deposito kan uitkomst bieden als de leeftijd van de te verzekeren personen dusdanig is dat men niet meer voor een natura- of sommenverzekering in aanmerking komt.